Navigare Yachting
Navigare Smart Low

Navigare Smart Low

Detta program passar de investerare som väljer en lägre första insats samt en lägre investering totalt sett, vilket betyder att mindre kapital är bundet. Som helhet är detta den mest kostnadseffektiva investeringen. Den första betalningen vid signering är 40 % av den totala summan. Sedan betalar man ytterligare 15-20 % vid investeringsperiodens slut.